DOBRE  PRAKTYKI
„Zabawy z Noblistami”- Święto Patrona Szkoły
Cel podjętego działania
Budowanie tradycji szkoły, kultywowanie wartości patriotycznych, przybliżanie postaci polskich noblistów 
społeczności lokalnej.

Opis (skrócony) podjętego działania
Święto Szkoły - „Dzień Noblisty - Zabawy z Noblistami” - impreza o zasięgu lokalnym, na którą zapraszani są
uczniowie gimnazjów z terenu całego powiatu, rodzice i władze miasta.  10 grudnia to dzień przyznawania Pokojowej
Nagrody Nobla. W naszej szkole wówczas przypominamy sylwetki i dokonania noblistów polskich. Ten dzień cieszy
się w środowisku lokalnym dużym zainteresowaniem. Odwiedzają nas licznie delegacje uczniów z innych szkół,
którzy aktywnie uczestniczą w przygotowanych przez społeczność szkolną zajęciach. Umożliwia im to  poznanie
laureatów nagrody Nobla poprzez warsztaty dziennikarskie, filmowe, plastyczne, historyczne, językowe i chemiczne
-   połączone z akcją promocji  naszej szkoły.
Zabawy z Noblistami - 12 grudnia 2014
Jak co roku w grudniu w naszej szkole obchodzony jest Dzień
Noblisty.
12 grudnia 2014 r., mieliśmy przyjemność gościć w naszej
szkole uczniów kwidzyńskich szkół: SP nr 2, SP nr 5, SP nr 6,
SSP oraz uczniów Gimnazjum nr 2 i uczniów klas pierwszych
Społecznego Gimnazjum, którzy wzięli udział w VII Zabawach z
Noblistami.
Warsztaty przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej
szkoły cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. W
tym roku uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o polskich
noblistach w przygotowanych specjalnie na tę okazję gabinetach.
Poznawali też inną stronę uznanych twórców i dowiadywali się o
nich nowych rzeczy, np. poznali pasję Henryka Sienkiewicza
jaką były podróże (zajęcia prowadzone przez uczniów klasy I
SLO pod kierunkiem p. Marianny Nowak). Mogli sprawdzić swoje
talenty pisarskie (warsztaty o Lechu Wałęsie przygotowane
przez uczniów klasy II SLO pod kierunkiem p. Katarzyna
Enerlich) - wiersz napisany przez ucznia klasy I a SG - Mikołaja
Pietruszczaka został wyróżniony.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
plastyczne przygotowane przez p. Katarzynę Ślusarską,
Uczniowie wykonali pod kierunkiem p. Ślusarskiej kilkadziesiąt
portretów Władysława Reymonta. Żywym modelem był uczeń
Społecznego Gimnazjum. Nie tylko Władysław Reymont miał
swojego sobowtóra. Na korytarzach szkoły mogliśmy spotkać
Lecha Wałęsę, Henryka Sienkiewicza oraz Czesława Miłosza.
Uczniowie klasy II SLO przeprowadzili również ciekawe warsztaty
chemiczne w "Pracowni Marii Skłodowskiej -Curie". W "Zakątku
Miłosza" odbyły się zajęcia przygotowane przez p. Mikołaja
Żyrnowa, p. Izabelę Gmińska i p. Angelinę Baas. Zaproszenie
uczniowie dokonywali interpretacyjnego  tłumaczenia literackiego
wiersza Czesława Miłosza pt. "Dar". Mistrzami tłumaczenia
zostali: uczennica Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, uczeń SP 6
oraz uczeń klasy I a SG.
W Zakątku Szymborskiej goście mieli okazję przetestować swoją
wiedzę na temat noblistki. Warsztaty przygotowała p. Ewelina
Wąsik.  Cytaty z jej wierszy adaptowali na różne sposoby, m.in.
w formie kalamburów. Każdy miał też możliwość wczuć się w
rolę poety, współtworzyć wielką poezję i dopisywać swoją wersję
wiersza. W tym uroczym zakątku odbywały się również
muzyczne warsztaty dotyczące hymnu Kwidzyńskich Szkół
Społecznych, przygotowane przez p. Agnieszkę Perehudę.
Na zakończenie wszyscy spotkali się w Sali gimnastycznej,
otrzymali nagrody, podziękowania i  upominki. Była również
sesja zdjęciowa z "Noblistami". Mamy nadzieję, że warsztaty się
podobały. Do zobaczenia za rokJ
Święto Szkoły - 9 grudnia 2013
Dnia 9 grudnia bieżącego roku, w miejskim Teatrze odbyło się przedstawienie pt. ”Nobliści
są wśród nas” autorstwa uczniów Kwidzyńskich Szkół Społecznych pod
przewodnictwem profesor Izabeli Gmińskiej. Widowisko skierowane było głównie do
darczyńców szkoły, którzy przyczynili się do wydarzenia będącym jego tematem, a
mianowicie przeniesienia się od nowego budynku, teraźniejszej miejscówki podstawówki,
gimnazjum i liceum.
Pierwsza scena spektaklu opowiadała nam o początkach, czyli podejmowaniu decyzji o
remoncie i podpisywaniu potrzebnych dokumentów. Następne akty dotyczyły upływu
czasu. Przedstawiały one cztery pory roku. Najbardziej spodobała mi się zima, która
wypłynęła jakby spod zaspy śniegu ku zdziwieniu widzów. Przechadzała się wśród
aktorów, spacerujących tłumnie z jednego końca sceny na drugi i sypała na każdego garść
białego puchu. Doszło także do małego starcia między panią lodu, a energiczną wiosną.
Kolejna część widowiska ukazywała robotników trudzących się nad wyremontowaniem
budynku. Po chwili na scenę chaotycznie wbiegła grupa ludzi z przyborami szkolnymi w
rękach. Był to mój ulubiony fragment, gdyż odzwierciedlał on zamieszanie jakie musiało
panować przy przeprowadzce. Pokaz kończył się wprowadzeniem portretów polskich
Noblistów. Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi aktami, czas umilały mi tańce, śpiewy,
gra na instrumentach oraz piękna recytacja. Zabawnym momentem przedstawienia było
wyjście Sienkiewicza zza ram obrazu i jego pomoc w przygotowaniu szkoły.
Moim zdaniem, które jak sądzę popiera większość widzów przedstawienia, było bardzo
interesujące oraz warte obejrzenia. Specjalnie dobrana muzyka uatrakcyjniała występ,
sprawiając, że stał się on niemal idealny.
Zaraz po zakończeniu spektaklu, nagrodzonego gromkimi brawami, rozpoczęła się oficjalna
część uroczystości. Został odśpiewany hymn państwa następnie  mikrofon przejęła pani
dyrektor Marzenna Czyżewska, w celu podziękowania zaproszonym gościom za pomoc w
zrealizowaniu planu zmiany budynku placówki. Wyczytywane osoby stawiały się na
scenie by dumnie przyjąć upominek za szczególną pomoc udzieloną Kwidzyńskim Szkołom
Społecznym. Każdy z nich wygłosił również przejmującą mowę. Ceremonia zakończyła się
uroczystym odśpiewaniem hymnu szkoły.
Wiktoria Dudek - uczennica klasy IA SGZabawy z Noblistami - 10 grudnia 2012

Zabawy z Noblistami, które co roku odbywają się 10 grudnia - w dniu Gali wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie, na dobre wpisały się w
kalendarz imprez  Kwidzyńskich Szkół Społecznych.
Warsztaty tematyczne związane z patronem szkoły - Polskimi Noblistami, to niezwykle kreatywna forma święta szkoły. Tradycyjnie
gospodarze zaproponowali uczniom wszystkich kwidzyńskich podstawówek i gimnazjów wspólne pogłębianie wiedzy o fundatorze Nagrody
Nobla - Alfredzie Noblu i polskich Noblistach. Ponadto uczestnicy mogli skonfrontować wiedzę i umiejętności na w/w płaszczyznach.
Powstało wiele ciekawych prac, które zaprezentowano w formie mini wernisażu.  Ciekawymi upominkami nagrodzono najaktywniejszych
uczestników warsztatów: fotograficznych, dziennikarskich, plastycznych, językowych, aktorskich .
Spotkanie dopełniły występy artystyczne: układ taneczny przygotowany w ramach zajęć gimnastycznych i spektakl wykonany w języku
rosyjskim pt. „Bajka o rybaku i rybce”. BRAWA, BRAWA, BRAWA !!!
Dziś w Sztokholmie dzień rozdania,
Nagród Nobla za dokonania,
Pełni radości i nadziei,
Śledzimy losy polskich idei.
Szkolne fraszki o Nagrodzie Nobla
Nagrodę Nobla
zdobyła Kobra,
Kopnęła Wałęsę
I zjadła mu rzęsę.
Na świecie jest tyle dobra,
Bo istnieje Nagroda Nobla.
Dostają ją naukowcy i politycy,
A także sławni lirycy.
Nagroda Nobla ważna rzecz,
Każdy chciałby ją mieć.
Tylko nieliczni ją zdobywają,
Zazwyczaj ci, co potencjał mają.

„Dzień Projektów” w Społecznym Gimnazjum
Cel podjętego działania
Wspieranie uczniów w skutecznym i efektywnym nabywaniu kompetencji  kluczowych zgodnych z podstawą .
Głównym celem jest stworzenie wszystkim uczniom  możliwości do publicznego zaprezentowania projektu jako
efektu pracy zespołowej grupy gimnazjalistów.

Opis (skrócony) podjętego działania
Dzień projektów" jest organizowany jako impreza ogólnoszkolna -
najczęściej z okazji pierwszego Dnia Wiosny (zgodnie z harmonogramem pracy szkoły). Z założenia biorą w nim
udział wszystkie klasy gimnazjalne. Gimnazjalny projekt realizuje się w naszej szkole w klasie drugiej. Grupy
projektowe przygotowują się do tego odpowiednio wcześniej. Publiczne przedstawienie - na forum całej szkoły oraz
zaproszonych gości - efektu finalnego projektu pozwala każdemu uczniowi na rozwijanie kompetencji kluczowych
np.
efektywne współdziałanie w zespole,  odpowiedzialność za efekty pracy, rozwijanie umiejętności rozwiązywania
problemów w twórczy sposób, sprawne posługiwanie się TIK,  umiejętności komunikowania się w języku ojczystym,
autoprezentację i umiejętności związane z  wystąpieniami  publicznymi, (tak ważne w następnych etapach
edukacyjnych - choćby na maturalnym egzaminie ustnym z języka  polskiego).
Happening z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WODY:
"Codzienność życia Afryki - DROGA PO WODĘ" - 21 marca 2014

21 marca w Dniu Projektów, a w przeddzień Światowego Dnia Wody - odbył się happening, zorganizowany przez uczennice
Społecznego LO - pod hasłem: „Codzienność życia Afryki - DROGA PO WODĘ”. Impreza miała na celu propagowanie humanitarnych
zachowań w kontekście nierównomiernego dostępu do zasobów naturalnych, a zwłaszcza wody pitnej. Nie ma wątpliwości, iż woda
słodka naszej planety jest konsumowana w sposób rozrzutny, a za niekontrolowane zużycie wielkich ilości wody przychodzi płacić
wysoką cenę. Dominika Donakowska, Nikoletta Małkowska, Adrianna Glebko i Joanna Wąsik kolejny raz podjęły trudne zadanie
uświadomienia społeczności szkolnej jak duży wpływ na zasoby pitnej wody mają codzienne nawyki każdego z nas w obchodzeniu się
„błękitnym złotem” XXI wieku. Impreza zorganizowana przy współpracy z PAH rozpoczęła się w Szkole, a następnie - po przemarszu
ulicami miasta - przeniosła się na tereny rekreacyjne nad Liwą, gdzie pod krytycznym okiem szamana z plemienia Masajów odbyły się
warsztaty tematyczne, gra terenowa „zbieramy wodę” oraz konkurs tematyczny. Wszyscy uczestnicy bardzo zaangażowali się w
zaproponowane zadania, a wspaniała pogoda sprawiła, iż pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przebiegł w atmosferze radosnej
zabawy z nutką refleksji nad doniosłymi globalnymi problemami naszej planety.
M. Nowak

Kto chciałby iść na wagary, kiedy w szkole tyle
się dzieje? Na pewno nie uczniowie Społka! My
tradycyjnie pierwszy dzień wiosny, zwany teŜ
Dniem Wagarowicza spędzamy razem. W tym roku
rozpoczęlismy od Frankofonii - konkursu
dotyczącego wiedzy na temat krajów
francuskojęzycznych. Pragniemy podziękować Pani
Frederique Tychyj, która juŜ od lat dzielnie
wspiera nas w zmaganiach z językiem francuskim
WAGARY W SPOŁKU - 21 marca 2013
W ramach tej części imprezy
uczniowie przygotowali niezwykle
atrakcyjne prezentacje playbacku
francuskich piosenek. Na szczególną
uwagę zasługuje piękna taksówka
wykonana do piosenki "Joe Le Taxi",
przez uczniów klasy IIA SG.
Bardzo wiele trudu w swój projekt edukacyjny włożyli również uczniowie klasy IIB SG - "Krzyżacy jakich nie znacie". Dzięki nim byliśmy
świadkami ważnych dla historii Polski wydarzeń, mogliśmy spojrzeć na Krzyżaków z zupełnie innej perspektywy.
Z innej perspektywy na pewno spojrzeliśmy też na naszych nauczycieli, którzy wcielili się w role bohaterów historycznych. Pokazali nam po raz kolejny, że
chętnie z nami współpracują również podczas dobrej zabawy.
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Franoszowi za pomoc w przygotowaniach i gościnne występy. Prezentację tego projektu zakończył pyszny staropolski poczęstunek - gulasz na 100 osób!
W dalszej części tego emocjonującego dnia podziwialiśmy prezentacje projektu klasy IIA SG - Just Seconds, projektu klasy IIB SG
- Zdrowy styl Ŝycia, projektu plastycznego realizowanego pod opieką Pani Katarzyny Ślusarskiej - Chiński Nowy Rok, projektu
klasy IA SG - żyj smacznie i zdrowo oraz sprawozdanie z wyjazdu do Grecji naszej młodzieŜy w ramach programu Comenius.
Między prezentacjami Adam Mulik zaproponował ciekawe formy aktywności fizycznej, żeby nas trochę rozruszać. Największe
emocje wzbudził zwiastun filmu akcji kręconego przez klasę I SLO - to dopiero było coś! Kto nie widział ...z tym Ada "Mroczna
Glebko" na pewno zrobi porządek!

Europejski Dzień Języków

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy :
uczniowie liceum i gimnazjum, rodzice, prasa lokalna,
partnerzy w ramach projektu współpracy szkół Erasmus+

Zasięg objęty działaniem :
międzynarodowy, lokalny, szkolny

Czas trwania działania :
1 dzień corocznie od 2001 roku

Cel podjętego działania:
Zgodnie z inicjatywą Rady Europy, Europejski Dzień Języków ma na celu propagowanie różnorodności
językowej, wielojęzyczności i nauki języków obcych przez całe życie 

Opis  podjętego działania
Poprzez język poznajemy kulturę i tradycje różnych krajów europejskich. Dzień Języków Europejskich był
zorganizowany w formie konkurencji międzyklasowych.Podczas obchodów każda klasa miała za zadanie
wylosować kraj i przedstawić jego flagę, prezentację multimedialną z ciekawostkami, znanymi postaciami,
ciekawymi miejscami, zwrotami grzecznościowymi, poza tym należało przygotować taniec/ piosenkę lub grę
narodową wylosowanego państwa oraz wystawkę zawierająca dania narodowe i symbole charakterystyczne dla
kraju. Na podsumowanie po każdym występie klasa przeprowadziła quiz dla widowni na podstawie
przedstawionego materiału nagradzany drobnym upominkiem. Wszystko to odbyło się w języku angielskim.
Występy uczniów były oceniane przez niezależne jury - zaproszonych na tą okazję wolontariuszy w ramach
projektu Wolontariat Europejski z Turcji, Armenii i Hiszpanii.Wydarzenie jest upowszechniane poprzez wspólną
stronę projektu Erasmus+ "AC4SL", stronę internetową szkoły oraz prasę lokalną.W ramach tegorocznej imprezy
poprzez sprzedaż przygotowanych na tą okazję produktów kuchni tradycyjnej przedstawionych krajów uczniowie
wsparli finansowo Fundację Filantropijną "Hotele Polskie Dzieciom". 

Instytucje współpracujące:
Wolontariat Europejski Erasmus+, Fundacja Filantropijna "Hotele polskie Dzieciom", partnerzy w projekcie
współpracy szkół "Active Citizenship for Sustainable Learning" w ramach Erasmus+ z Francji, Wielkiej Brytanii,
Grecji, Chorwacji, Hiszpanii, Włoch i Litwy.

Efekty realizowanego działania
Efektem jest wzbogacenie wiedzy o kulturach i tradycjach krajów europejskich, większa tolerancja i pozbywanie
się stereotypów, doskonalenie umiejętności językowych podczas prezentacji i kontaktów z partnerami, integracja
klas poprzez wspólne działania, nieobojętność do problemów ludzi potrzebujących oraz świetna zabawa w której
bierze udział cała szkoła wspólnie z wychowawcami i innymi nauczycielami.

Link do strony internetowej PDP:  www.ac4sl.eu, www.slo.kwidzyn.msi.pl
autorzy: Mikołaj Żyrnow , nauczyciele języka angielskiego
KANDYDACI
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
SZKOŁA

Zabawy z Noblistami 2015
Jak co roku w grudniu w naszej szkole obchodzony jest Dzień Noblisty.
10 grudnia 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole uczniów kwidzyńskich szkół: SP nr 2,
SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SSP oraz uczniów  klas pierwszych Społecznego Gimnazjum, którzy wzięli
udział w VIII Zabawach z Noblistami.
Warsztaty przygotowane przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły cieszą się dużym powodzeniem i
zainteresowaniem. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o polskich noblistach w przygotowanych
specjalnie na tę okazję gabinetach. Poznawali też inną stronę uznanych twórców i dowiadywali się o nich
nowych rzeczy, np. poznali pasję Henryka Sienkiewicza jaką były podróże, (zajęcia prowadzone przez
uczniów klasy II SLO pod kierunkiem p. Marianny Nowak). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty plastyczne przygotowane przez p. Katarzynę Ślusarską. Uczniowie wykonali pod kierunkiem p.
Ślusarskiej kilkadziesiąt portretów Władysława Reymonta. Żywym modelem był uczeń Społecznego
Gimnazjum i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie SLO przeprowadzili również ciekawe
warsztaty chemiczne w „Pracowni Marii Skłodowskiej -Curie”.- pod opieką p. Jolanty Klimek. Spotkali się
z twórczością Wisławy Szymborskiej oraz działalnością Lecha Wałęsy na przygotowanych warsztatach.
W tym dniu społeczność SLO i SG wzięła udział w wyjątkowym święcie Społecznej Szkoły Podstawowej,
która otrzymała imię Polskich Noblistów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze, gdzie
poświecono sztandar SSP. Gala nadania imienia i wręczenia młodzieży sztandaru odbyła się w Teatrze
Miejskim w obecności zaproszonych gości, uczniów i rodziców Kwidzyńskich Szkół Społecznych. Cieszymy
się, że Społeczna Szkoła Podstawowa dołączyła do grona szkół imienia Polskich Noblistów. Serdecznie
gratulujemy.

Dzień Języków Obcych 2015
Dnia 2 października odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.
Każda z klas zaprezentowała wylosowany kraj przed  szanownym jury, w
skład którego wchodzili goście z zagranicy. Uczniowie Społecznego
Gimnazjum i Liceum popisali się dobrą znajomością języka angielskiego
oraz ukazali wiele talentów, takich jak piękny śpiew czy taniec lub pyszne
danie tradycyjne, które zachwyciły nie tylko naszych gości, ale i
znajomych z klasy i szkoły. Według jurorów, najlepsza okazała się klasa
1b SG, która prezentując Anglię wywalczyła sobie pierwsze miejsce,
wygrywając tym samym bon o wartości 100 zł na klasowe wyjście na
pizzę. Na podium stanęła również klasa 3a, reprezentująca Francję oraz
klasa 3b z Irlandią, zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce. Warto
zaznaczyć, że każda klasa wykazała się sporym zaangażowaniem i
wypadła w ocenie jury rewelacyjnie. Nasi goście z pewnością będą miło
wspominać czas spędzony w naszej szkole.
Wiktoria Dudek