DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE
 
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym  im. Polskich Noblistów  w Kwidzynie- SLO-4letnie
STATUT SZKOŁY
 
 
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
 
PROGRAMY NAUCZANIA
PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW
 
Regulamin korzystania z podręczników
REGULAMIN HONOROWEJ NAGRODY SZKOŁY " PRIMUS INTER PARES"
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum
 
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  -  SLO
KANDYDACI
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
SZKOŁA
Regulamin używania telefonów w SLO
Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych SLO
 
PZO HISTORIA, WOS, HiS LICEUM
PZO CHEMIA PODSTAWA PO SP
PZO WYCHOWANIE FIZYCZNE LICEUM
PZO II JĘZYK OBCY LICEUM
PZO JĘZYK ANGIELSKI LICEUM
PZO MATEMATYKA LICEUM
PZO BIOLOGIA PP i PR LICEUM
PZO EDB LICEUM
PSO INFORMATYKA LICEUM
PZO JĘZYK POLSKI LICEUM
PSO MUZYKA LICEUM
PZO RELIGIA LICEUM
PZO GEOGRAFIA LICEUM
PZO FIZYKA LICEUM
PZO WOK LICEUM
PZO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LICEUM
LICEUM
WYSIWYG Web Builder
 
Polityka Bezpieczenstwa i Instrukcja Zarzadzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych 25.05.2018
PZO CHEMIA ROZSZERZENIE PO SP
 
EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY - Społeczne Liceum 
Szkolny zestaw programów nauczania w Społecznym Liceum
Regulamin ubioru w SLO
 
 
 
Ceremoniał szkolny z udziałem pocztu Sztandarowego.
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Polskich Noblistów w Kwidzynie- SLO-3letnie
Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcacego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
PZO CHEMIA PODSTAWA PO GIM
PZO PLASTYKA LICEUM
PZO BIOLOGIA PP i PR LICEUM PO GIM