SZKOŁA
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
ERASMUS +


Wolontariat Europejski EVS
link
Spotkanie organizacyjne w Paryżu.
W dniach 23-27 listopada nauczyciele naszej szkoły w składzie: dyrektor Marzenna Czyżewska oraz nauczyciele języka
angielskiego Angelina Baas i Mikołaj Żyrnow odbyli wizytę w Paryżu w ramach pierwszego międzynarodowego spotkania
partnerów projektu Erasmus Plus pod nazwą "Aktywna Postawa Obywatelska Podstawą Ciągłości Procesu Edukacji" (AC4SL)
W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 13 i 14 lat z 8 krajów Unii Europejskiej, tj. z Chorwacji, Grecji, Francji, Włoch, Litwy,
Hiszpanii, Anglii oraz Polski.
Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności związanych z autonomią,
przedsiębiorczością, ITC, komunikacją w języku angielskim, który jest językiem wiodącym projektu, a tym samym podniesienie
ich szans na lepszą integrację zawodową w przyszłości. Oferuje też  naszym uczniom możliwość poznania innych kultur
europejskich, a tym samym poszerzenia ich kompetencji międzykulturowych oraz promowania  obywatelstwa europejskiego.
Projekt wzmacniać ma  też poczucie własnej wartości i pewności siebie.
W ramach wizyty organizacyjnej w Paryżu partnerzy omówili detale realizacji poszczególnych punktów projektu, uzgodnili
priorytety oraz kryteria wyboru uczniów do udziału w projekcie.
Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem oraz bazą dydaktyczną szkoły francuskiej.  Wspólnie ze wszystkimi
partnerami posadzili też drzewka jako symbol swojego państwa(Polska wybrała wierzbę). Ma ono wzrastać tak jak przyjaźń
między naszymi państwami.
W dniu przyjazdu reprezentanci Polski złożyli hołd ofiarom ataków terrorystycznych w Paryżu. W ramach solidarności z narodem
francuskim wręczyli koordynatorowi szkoły francuskiej przesłania i rysunki przygotowane przez uczniów w języku angielskim
oraz kopię zdjęcia wykonanego przez Annę Schodowską , które zajęło 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Frankofońskim.
http://www.ac4sl.eu - oficjalna strona projektu
UCZNIOWIE

Filmik z pobytu w Anglii na obozie międzynarodowym, zrobiony przez uczniów naszej szkoły:

Ekologiczny spot wykonany przez uczniów gimnazjum:


https://youtu.be/Fy5pE-hgvIU
https://youtu.be/bjMdzJ6NwYI
WYSIWYG Web Builder