EWALUACJA ZEWNĘTRZNA
 

KANDYDACI
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
SZKOŁA

Ewaluacja zewnętrzna w Społecznym Gimnazjum

W marcu 2015r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach nadzoru pedagogicznego
przeprowadziło ewaluację zewnętrzną w Społecznym Gimnazjum im. Polskich
Noblistów. Ewaluacja miała za zadanie określić poziom spełniania wymagań przez
szkołę w zakresie:
- nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych;
- szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych;
Zarówno w pierwszym jak i drugim wymaganiu uzyskaliśmy najwyższe noty, czyli
literki A, które oznaczają spełniania wymagań na najwyższym poziomie.
W maju 2014 Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadziło
ewaluację zewnętrzną Społecznego Liceum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Ewaluacja
polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w następujących
obszarach:
- uczniowie są aktywni;
- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
- nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
We wszystkich obszarach uzyskaliśmy najwyższe noty, czyli poziom A. Oznacza to, że spełniamy
powyższe wymagania na najwyższym poziomie.


WYSIWYG Web Builder