WYSIWYG Web Builder
SZKOŁA
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
HISTORIA SZKOŁY
Kilka faktów z historii szkoły

W 1996r. podjęto inicjatywę powołania pierwszej niepublicznej szkoły średniej na terenie województwa elbląskiego. Pierwszego września 1996r. rozpoczęło swą działalność Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie. Organem prowadzącym szkoły została Fundacja "Oświata". Naukę w liceum rozpoczęło 17 uczniów, którzy wierzyli, że właśnie tego typu placówka stanie się szkołą ich marzeń.
Misja szkoły

Uczymy: myśleć logicznie, działać praktycznie,
czuć estetycznie.

Wykształcenie i wychowanie światłego człowieka i wrażliwego na wartości ogólnoludzkie, kierującego się zasadami tolerancji światopoglądowej i regułami życia w demokratycznej zbiorowości, przygotowanego do życia we współczesnym świecie.
Ważną datą w historii Społecznego Liceum Ogólnokształcącego był niewątpliwie dzień 18 listopada 1996r., kiedy to Kuratorium Oświaty w Elblągu przyznało liceum uprawnienia szkoły publicznej - Or.0141/21/96
Dla upamiętnienia tej daty w tym właśnie dniu  przez wiele lat obchodziliśmy  Święto Szkoły, podczas którego odbywał się chrzest klas pierwszych.       
Od początku istnienia liceum miało swoją siedzibę przy ulicy Hallera 5. Przez pierwsze dwa lata nie byliśmy jedynymi użytkownikami tego budynku - należał on bowiem do Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie.
SLO to niewątpliwie szkoła znacznie różniące się od istniejących w Kwidzynie szkół średnich. Uczeń sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez dokonanie wyboru przedmiotów wiodących - realizowanych przez niego w rozszerzonej wersji programowej. Nasi uczniowie pracują w małych grupach, co pozwala im w pełni rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Nauczyciele prowadzą indywidualizację pracy na lekcjach, dzięki czemu skuteczniej i szybciej realizują zamierzone cele, poszukują też nowych, efektywniejszych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, starając się stworzyć uczniom optymalne warunki do nauki i pracy w miłej, serdecznej atmosferze. Zajęcia lekcyjne prowadzone są  także poza budynkiem szkoły -  w stadninie koni, na siłowni, stadionie czy pływalni.
Wspólnie tworzymy tradycje szkoły. Organizujemy wiele ciekawych imprez, uroczystości, obchodzimy ważne rocznice i święta. Biwaki integracyjne, chrzty pierwszoklasistów, spotkania wigilijne, bale studniówkowe - to  tylko nieliczne przykłady podejmowanych przez nas działań. W trakcie pobytu w szkole  uczniowie poznają najciekawsze zakątki Polski, biorą udział w atrakcyjnych wycieczkach zagranicznych.
Starając się sprostać wymogom reformy oświatowej wprowadzającej zmianę struktury szkolnictwa  w Polsce, poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną. Już w 2000r. uczniowie szkół podstawowych mogli rozpocząć naukę w powołanym do życia przy naszej placówce Społecznym Gimnazjum - KO/4/014/214/99. Młodzież gimnazjum bardzo dobrze zaaklimatyzowała się w murach  liceum. Zdecydowana większość imprez i uroczystości odbywała się wspólnie.. Tworzyliśmy i tworzymy nadal jedną społeczność szkolną. Są jednak zadania, czy projekty, które realizują  uczniowie tylko jednej szkoły. Tak było w przypadku programu Comenius, gdzie w trzy letnim projekcie brała udział młodzież gimnazjalna. Projekt dotyczył sposobów odżywiania się Europejczyków . Nawiązana została wówczas współpraca ze szkołami z Francji - Saint - Luce/ Loire, Rumunii - Puchenii Mari i Włoch- Oulx.
W 2006r. zdobyliśmy imię Polskich Noblistów oraz uzyskaliśmy prawo posiadania sztandaru. Była to wspólna akcja gimnazjum i liceum. Ważna uroczystość związana z w/w wydarzeniami miała miejsce 11 listopada 2006r. Od tego dnia na uroczystościach szkoły rozbrzmiewał hymn "Per aspera ad astra". Autorem tekstu jest pani Elżbieta Margulewicz, muzyki zaś pan Edward Budyś. Tego dnia miało miejsce także pierwsze spotkanie absolwentów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.
2009 rok przyniósł zmiany organu prowadzącego. Zakończyła swoją działalność Fundacja "Oświata", jej miejsce zajęło Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe. Staramy się nie tylko kontynuować, ale i rozwijać nasze tradycje. Dla gimnazjalistów została ufundowana statuetka, która po burzliwych dyskusjach została nazwana " Aleksander" na cześć ucznia Aleksandra Nowaka, który jako pierwszy otrzymał to wyróżnienie za swoje osiągnięcia w nauce. Statuetkę przyznaję w wyjątkowych sytuacjach Kapituła tego wyróżnienie.
1 września 2011r. - zaczyna funkcjonować Społeczna Szkoła Podstawowa
26 listopada 2011r. - uroczystość obchodów XV rocznicy utworzenia Liceum oraz V rocznicy nadania imienia szkole.
Od 1 września 2012r. szkoła zmieniła swoją siedzibę. Dzięki decyzji władz miejskich w Kwidzynie nasze szkoły mieszczą się przy ul. Chopina 4. Wzbogaciliśmy się także o salę gimnastyczną, aulę i duże boisko szkolne.
Byli już na Litwie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Grecji. Udało nam się nawiązać współpracę ze szkołami w Celle i w Zakopanym. Wymiana doświadczeń, możliwość porównania różnych systemów edukacyjnych wzbogaca i uczy. Kontakty z rówieśnikami z Celle mobilizują do nauki języków obcych.
Potwierdzeniem dobrych efektów pracy dydaktycznej szkoły są m.in.: wyniki egzaminów dojrzałości, corocznie przeprowadzanych badań wyników nauczania, losy absolwentów.
HYMN SZKOŁY

Per aspera ad astra (Przez trudy do gwiazd)

To nasza szkoła to nasz gmach
Jej imię wiele znaczy
Polscy nobliści - patron nasz
Jak wiele to tłumaczy.

Oni wskazują drogę nam
Jak żyć, pracować trzeba
Każą uwierzyć mocno nam,
Że mamy sięgać nieba.

Marzenia przecież po to są
By życie je spełniło
A człowiek walkę wygrywa swą
Wolą, pracą i siłą.

Uwierzyć trzeba, że potrafisz,
Że talent wielki masz
A potem włożyć wiele pracy
dalekich sięgnąć gwiazd.

Do gwiazd przez trudy droga wiedzie
Wie o tym każdy z nas
My nie poddamy się złej biedzie
Nasz teraz nadszedł czas.
Autorką słów hymnu szkoły jest pani Elżbieta Margulewicz - nauczycielka języka polskiego w SLO i SG.
Muzykę do hymnu skomponował pan Edward Budyś.

13 października 2006r. na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej został po raz pierwszy odśpiewany hymn szkoły.

pobierz hymn mp3
NOWA SIEDZIBA - BUDYNEK PRZY UL.CHOPINA 4

Od samego początku remontu - czyli jesieni 2011 roku wszyscy mieliśmy ogromne obawy, ale również nadzieje związane z
nowym budynkiem. Grono naszych uczniów jest coraz liczniejsze a więc i miejsca powinno być znacznie więcej. Nasze
zainteresowania, talenty, głód wiedzy, ciekawe lekcje, czasem świetna zabawa i oczywiście - Polscy Nobliści. Gdzie to
wszystko pomieścić?
Czekaliśmy i obserwowaliśmy WIELKI REMONT w ogromnym napięciu, które miało tendencje rosnące wraz ze zbliżającym się
początkiem roku szkolnego 2012/2013. Wtedy przelewki się skończyły. Sama Pani Dyrektor zakasała rękawy i przenosiła ciężkie
pudła, przestawiała meble. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice dołożyli wszelkich starań, abyśmy mogli tak jak
wszyscy rozpocząć rok szkolny, tym razem przy ul. Chopina 4. Oczywiście udało się. I to jak się udało. Nie dość, że stanęliśmy
na wysokości zadania i tradycyjnie zainaugurowaliśmy z początkiem września nowy rok szkolny, to jeszcze przygotowaliśmy
pokaz mody uczniowskiej - bo skoro nowa szkoła to i nowe szaty dla ucznia! A oto tekst wystąpienia Szymona Chojnackiego,
który poprowadził uroczystość:

3 września 2012 roku - tysiące polskich uczniów wraca do szkół po wakacjach. Ulice mienią się bielą i granatem. My
tymczasem jesteśmy świadkami wielkiego czynu społecznego. W Kwidzynie, mieście powiatowym przy ulicy Chopina można
zauważyć szczególną radość. Oto kwidzyńskie Szkoły Społeczne wita nie tylko rozentuzjazmowane grono pedagogiczne, ale
także okazały nowo odremontowany budynek. Jeszcze wczoraj na placu budowy!  Razem!! Ramię w ramię!! Władze miasta,
dyrekcja, nauczyciele, rodzice… uczniowie i absolwenci w pocie czoła przygotowywali budynek do dzisiejszego święta.
Dzisiaj ci przodownicy pracy siedzą w pierwszych rzędach: panie w pięknych toaletach, panowie w eleganckich krawatach.
Cieszą się z owoców swojej pracy. Jesteśmy z nich dumni. Nowa szkoła, nowe wyzwania, nowe pomysły. Jesteśmy świadkami
jak rodzi się nowa szkolna moda. Przeżywajmy to razem z nimi.

zdjęcia z remontu
UCZNIOWIE