WYSIWYG Web Builder
AKTUALNOŚCI
RADA RODZICÓW
Rok szkolny 2017/2018
  II a SG
Przewodnicząca: Józefowicz Marzena
z-ca Przewodniczącej: Litwin-Niezbecka Anna
z-ca Przewodniczącej: Michalska Anna
z-ca Przewodniczącej: Macutkiewicz Dariusz

  II b SG Przewodniczący: Chodorowski Marek
z-ca Przewodniczącego: Reniecka Bożena
z-ca Przewodniczącego:  Gajewska-Patelczyk Katarzyna
III a SG Przewodniczący: Bratek-Krull Izabela
z-ca Przewodniczącego: Zglińska Monika
z-ca Przewodniczącego: Płochocki Daniel
III b SG Przewodniczący: Tuszyński Mirosław
z-ca Przewodniczącej: Szczukowska- Perlik Agnieszka
z-ca Przewodniczącej: Jędras Piotr
I a SLO Przewodniczący: Macutkiewicz Dariusz
z-ca Przewodniczącego: Deyna Hanna
z-ca Przewodniczącego: Gogolewska Ewa
I b SLO Przewodnicząca: Olszewska Agnieszka
z-ca Przewodniczącego: Zielińska Joanna
z-ca Przewodniczącego: Walkiewicz Grażyna
II a SLO 
Przewodniczaca: Rudlicka Bożena
z-ca Przewodniczącego: Grędzicka Dobrosława
z-ca Przewodniczącego: Głuszak Krzysztof
III a SLO Przewodnicząca: Jankowska Anna
z-ca Przewodniczącej: Michalska Katarzyna
III b SLO
Przewodniczący: Żmudowski Sylwester
z-ca Przewodniczącego: Piotrowska Jolanta
z-ca Przewodniczącego: Giersz Grzegorz
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
SZKOŁA
KANDYDACI