WYSIWYG Web Builder
TERMINY EGZAMINÓW
Szczegółowy harmonogram egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego wg
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Terminy egzaminów w Społecznym Gimnazjum oraz Liceum - rok szkolny 2016-2017
UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
KANDYDACI